Maritiem Management

Maritiem Management

“De veilige en duurzaam rendabele scheepvaart die Rivermaas nastreeft, kenmerkt zich door een krachtige samenwerking van specialistische samenwerkingspartners. Voor een vloot van eigen schepen die in het kustvaartsegment Groot Europa opereren, verzorgt Rivermaas zelf het technisch management. Onze partners dragen onder andere bij met crew management en commercieel management.”

Door het technisch management te verzorgen door mensen die zelf opgeleid zijn tot officier en de ervaring hebben van officier aan boord van zeeschepen, is er grote kennis en ervaring in huis. In de dagelijkse operatie zorgt Rivermaas er zo voor dat onderhoud en aansturing van de bemanning professioneel plaatsvindt en de logistiek van hoog niveau is.

Momenteel zijn twee schepen permanent actief in de zeeën van Noord-Europa. Doordat al onze schepen over de hoogste ijsklasse beschikken, kunnen ook deze twee schepen permanent een groot gebied bestrijken. Drie andere schepen concentreren zich op het vervoer van bulkgoederen tussen de havens van Midden- en Zuid-Europa als ook de havens van het Noorden van Afrika.

De bemanning op de schepen voorziet in een deel van het onderhoudswerk. Waar specialistische monteurs- en onderhoudsdiensten nodig zijn, wordt dit in de havens verzorgd. Rivermaas koopt daarbij deze diensten in en beslist op basis van een strategisch onderhoudsregime over de investeringen in onderhoud en vernieuwing op de schepen. De kennis en kunde van de bemanning ter plaatse wordt in die afweging nadrukkelijk betrokken.

 

Rivermaas gelooft in een grote betrokkenheid, ook bij het technisch management van schepen. Er wordt daarom bewust gekozen voor een relatief kleine vloot die momenteel vijf schepen bevat. De schepen worden bijna maandelijks bezocht door een vertegenwoordiger van Rivermaas. De organisatie is 24/7 bereikbaar in geval van calamiteiten of incidenten.

Rivermaas streeft naar een vaste bemanning die daardoor een grote betrokkenheid heeft bij de schepen waarop zij dienstdoen. De bemanning krijgt altijd binnen 24 uur reactie op verzoeken en vragen. Er wordt ruimhartig omgesprongen met het aanleggen van proviand aan boord, zodat het nooit ontbreekt aan ruim voldoende levensmiddelen. Lees hier ook meer over ons crew management.

Sinds Rivermaas officieel reder is en onderworpen wordt aan regelmatige audits in havens (ook ten behoeve van het DOC), is er een nagenoeg 100 procent positieve score. Wat gevolg is van ons hoogwaardig technisch management. Hierdoor is het risico op vertraging onderweg kleiner, wat het rendement ten goede komt.

Door het technisch management te verzorgen door mensen die zelf opgeleid zijn tot officier en ervaring hebben als officier aan boord van zeeschepen, is er grote kennis en ervaring in huis. Door een focus op de kustscheepvaart in segment Groot Europa is er bovendien veel kennis en ervaring in deze specifieke sector. Via ons netwerk hebben we aanvullende expertise binnen handbereik. Lees hier meer over de samenwerking met Marlow, Vertom en ARAS Shipbrokers.