Maritiem Investeren

Maritiem investeren

“Rivermaas heeft een netwerk van partners en relaties in de scheepvaart die voor een constant actuele kennis zorgen van projecten die in de markt ontstaan of kunnen ontstaan.
Een samenwerkingspartner is bijvoorbeeld ARAS Shipbrokers.
De gecombineerde kennis in ons netwerk wordt versterkt door onze eigen activiteiten op gebied van technisch management van schepen.
Zo hebben we voet aan wal en op zee.”

Op gebied van maritieme investeringen biedt Rivermaas:

Rivermaas organiseert het bijeenbrengen van vreemd vermogen voor de aanschaf en het beheer en onderhoud van schepen. Er wordt overlegd met corporate investeerders zoals banken. Eenmaal ingestapt in een project, zorgt Rivermaas voor de administratie, verslaglegging en belangenbehartiging van aandeelhouders in scheepscv’s en -bv’s. Zo wordt er namens aandeelhouders opgetreden in vergaderingen. Frequente en transparante rapportages voor investeerders vormen een belangrijk onderdeel van onze diensten.

Rivermaas is de partij die de belangen vertegenwoordigt van een kleine groep betrokken investeerders, meestal met vijf tot tien partijen die deelnemen aan een project. Rivermaas streeft naar langdurige relaties met investeerders die verder gaan dan een enkel project. Rivermaas richt zich met name op partijen en mensen die op enigerlei wijze affiniteit hebben met handel en scheepvaart. Het feit dat Rivermaas zelf (of elementen daarin) ook deelneemt aan projecten, garandeert een sterke betrokkenheid bij de projecten.

Rivermaas streeft altijd naar een zo breed mogelijke dekking en spreiding van risico's door de manier te optimaliseren waarop het zijn kennis van de markt gebruikt. Constructies zoals ‘vaste bedrijfskosten’ en minimum ‘dagtarieven’ worden onderhandeld, wat de kosten minimaliseert en het rendement maximaliseert. Schepen onder technisch beheer van Rivermaas of waarvoor Rivermaas actief advies geeft, kunnen OPEX-besparingen (operationele uitgaven) opleveren in vergelijking met de initiële prognoses voor die schepen.

Rivermaas gebruikt zijn knowhow om te investeren in de korte vaart. We hebben tientallen jaren ervaring in de financiële kant en in technisch beheer. We hebben bijvoorbeeld de beste financiële pakketten voor investeerders en zijn tegelijkertijd op de hoogte van de werkelijke waarde van schepen en de verwachte kosten en opbrengsten van die schepen. Op basis van die achtergrond streeft Rivermaas naar de best mogelijke winstgevendheid en inkomsten voor de belangen die het vertegenwoordigt.

In de visie van Rivermaas is onafhankelijkheid een belangrijke voorwaarde voor het behalen van de best mogelijke rendementen voor beleggers. Het technisch beheer van Rivermaas is zelfvoorzienend. Rivermaas heeft ook geen bemanning op de loonlijst. De aan- en verkoop van schepen en de deelname aan projecten zijn daarom onafhankelijke processen.