Crew

Crew

“Het scheepvaartvermogen zit niet alleen in staal en techniek. De crew vormt een belangrijk onderdeel van ons netwerk. Vanuit ons eigen team voor technisch management aan wal zetten we in op een zo stabiel mogelijke, vaste pool van officieren en matrozen.”

De bemanning vormt een belangrijk onderdeel van ons netwerk en een belangrijke voorwaarde voor de groei van ons vermogen.
We stimuleren de passie voor scheepvaart bij deze professionals en we bieden ruimte aan eigen verantwoordelijkheid en aan 
hun kennis en kunde.

Rivermaas kiest er als Nederlandse rederij bewust voor schepen onder Nederlandse vlag te laten varen. Het biedt opvarenden een extra zekerheid dat op onze schepen voldoende voorzieningen aanwezig zijn om veilig en prettig te kunnen werken en verblijven. We beseffen ons terdege dat voor de bemanning een schip een tweede thuis vormt.

Onze schepen en de omstandigheden op de schepen voldoen onder andere aan de Maritime Labour Convention regels en code.
Wij zien de code als een basis waar we zelf nog een investering bovenop doen. Zo investeren we in gratis Wifi op al onze schepen en altijd ruim voldoende voorraden en middelen.

We werken nauw samen met Marlow Navigation. Zo zijn we verzekerd van voldoende gekwalificeerd personeel voor onze schepen, mocht een van de bemanningsleden onverhoopt uitvallen. In onze opdracht voor Marlow Navigation sturen we daarbij op de inzet van officieren en matrozen die bekend zijn met onze schepen en werkwijze.

Het komt zo dus regelmatig voor dat duo’s jarenlang op onze schepen werken waarbij ze elkaar periodiek aflossen. Ook werken onze kapiteins al jaren met ons samen, wat zorgt voor een goede samenwerking. Onze DPA (Designated Person Ashore) heeft zelf decennia ervaring in de scheepvaart. Hij werkte als matroos, officier en kapitein in de kustscheepvaart.