Maritiem investeren

“Rivermaas heeft een netwerk van partners en relaties in de scheepvaart die voor een constant actuele kennis zorgen van projecten die in de markt ontstaan of kunnen ontstaan.
Een samenwerkingspartner is bijvoorbeeld ARAS Shipbrokers.
De gecombineerde kennis in ons netwerk wordt versterkt door onze eigen activiteiten op gebied van technisch management van schepen.
Zo hebben we voet aan wal en op zee.”

Op gebied van maritieme investeringen biedt Rivermaas:

  • Marktanalyse en advies over investeringsprojecten
  • Organisatie en rapportage van investeringsprojecten
  • Administratie en beheer van investeringsprojecten
  • Belangenbehartiging van investeerders


Rivermaas organiseert het bijeenbrengen van vreemd vermogen voor de aanschaf en het beheer en onderhoud van schepen. Er wordt overlegd met corporate investeerders zoals banken. Eenmaal ingestapt in een project, zorgt Rivermaas voor de administratie, verslaglegging en belangenbehartiging van aandeelhouders in scheepscv’s en -bv’s. Zo wordt er namens aandeelhouders opgetreden in vergaderingen. Frequente en transparante rapportages voor investeerders vormen een belangrijk onderdeel van onze diensten.

Rivermaas stelt zich op als belangenbehartiger namens een kleine groep, betrokken investeerders. Doorgaans gaat het om 5 tot 10 partijen die deelnemen in een project. Rivermaas streeft naar een langdurige relatie met investeerders die verder reikt dan een enkel project. Rivermaas richt zich vooral ook op partijen en personen die affiniteit hebben met handel door scheepvaart, op wat voor manier ook. Doordat Rivermaas (of betrokkenen binnen Rivermaas) zelf ook deelneemt in projecten, is er grote betrokkenheid bij projecten.

Rivermaas streeft altijd naar een zo groot mogelijke dekking en spreiding van risico's waarbij de kennis van de markt optimaal wordt benut. Zo worden waar mogelijk constructies bedongen als 'fixed operatingcosts' en minimale 'day rates' wat een maximum en minimum stelt aan kosten en opbrengsten. Schepen die Rivermaas in technisch beheer heeft of waar Rivermaas actief over adviseert kunnen besparingen boeken op de operatie (OPEX) ten opzichte van de aanvankelijke prognoses voor die schepen.

Rivermaas investeert met kennis van zaken in kustscheepvaart. Er is bij ons decennia aan ervaring in huis op financieel gebied en op gebied van technisch management. Zo is er kennis over de beste financieringsconstructies voor investeerders en tegelijk kennis over de werkelijke waarde van schepen en de geprognotiseerde kosten en opbrengsten van die schepen. Rivermaas streeft vanuit deze achtergrond via belangenbehartiging voor investeerders naar de beste rentabiliteit en het beste rendement.

In de visie van Rivermaas is onafhankelijkheid een belangrijke voorwaarde om optimaal rendement te kunnen behalen voor investeerders. Het technisch management van Rivermaas is zelfvoorzienend. Ook staat er geen crew op de loonlijst bij Rivermaas. De aan- en verkoop van schepen en deelname in projecten is daardoor een onafhankelijk proces.

vestiging rhoon

  • Rivermaas B.V. Oever 7
    3161 GR Rhoon

vestiging zeist

  • 1e Dorpsstraat 20
    3701 HB Zeist

Copyright ©rivermaas all rights reserved