Investeert in scheepvaartvermogen
 

Rivermaas

Rivermaas is specialist in maritiem investeren en management. Met advies, initiatief en eigen vermogen, begeleidt Rivermaas investeringsprojecten voor een hoogwaardig netwerk van investeerders. Als rederij verzorgt Rivermaas zelf ook technisch management voor kustvaartschepen. Actuele kennis en ervaring en duurzame relaties in een netwerk binnen de kustvaart vormen de drijvende kracht achter onze projecten. Rivermaas, Investeert in scheepvaartvermogen.

Maritiem investeren

Rivermaas richt zich op investeerders die affiniteit hebben met de scheepvaart en een onderdeel willen worden van ons netwerk. Rivermaas behartigt op transparante wijze de belangen van investeerders. Door onze strategie als netwerkorganisatie zijn we flexibel en vrij om in te spelen op kansrijke ontwikkelingen. Verstand van zaken en de vertrouwensrelaties met onze partners, zorgen voor een goed basis om rendement te behalen op de projecten die wij begeleiden.

Maritiem management

De veilige en duurzaam rendabele scheepvaart die Rivermaas nastreeft, kenmerkt zich door de krachtige samenwerking van specialistische samenwerkingspartners. Voor een vloot van eigen schepen die in het kustvaartsegment Groot Europa opereren, verzorgt Rivermaas zelf het technisch management. Onze partners dragen onder andere bij met crew management en commercieel management.

Crew

Het scheepvaartvermogen zit niet alleen in staal en techniek. De crew vormt een belangrijk onderdeel van ons netwerk. Vanuit ons eigen team voor technisch management aan wal zetten we in op een zo stabiel mogelijke, vaste pool van officieren en matrozen. We stimuleren hun passie voor scheepvaart, bieden ruimte aan eigen verantwoordelijkheid en aan hun kennis en kunde.